A Sunshine Fitness Házirendje

A Sunshine fitness házirendjében foglaltak a létesítmény területén tartózkodó, továbbá a fitness terem szolgáltatásait igénybevevő minden vendégre kötelezőek. A szolgáltatások igénybevétele a házirend egyidejű elfogadását is jelent.

A Sunshine fitness jelen házirendje minden szolágáltatást igénybevevő vendég számára szabadon, A Sunshine fitness recepcióján elérhető és áttekinthető.

Általános szabályok

1. A Sunshine fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható

2. A Sunshine fitness használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

3. A Sunshine fitness területén TILOS:

– a dohányzás és az alkohol fogyasztása

– az olyan tevékenység, amely a Sunshine fitness szolgáltatási tevékenységén kívül esik,

– minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység

– a Sunshine fitness egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért

– az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetve állat bevitele

megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása

4. A Sunshine fitness egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjének névjegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

5. A Sunshine fitness üzemeltetője fenntartja az esetleges időpont és óratípus, valamit árai változásának jogát.

6. A Sunshine fitness üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

7. A vendég, a számára belépéskor átadott eszközöket (törölköző, sportfelszerelések, pulzusmérő stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni.

8. A Sunshine fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

9. A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

10. A sportterekben csakis kizárólag az adott teremben végezhető sporttevékenységnek megfelelő, arra alkalmas sportszerelésben lehet belépni. A fitness terem szolgáltatásait igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz öltözőszekrényt biztosít.

11. A fitness helyiségeit és eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően, mindenki saját felelősségére veheti igénybe. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkozásért a vendég anyagi felelősséggel tartozik.